Renovasjon

Det er etablert organisert avfallstømming i havna. Det finnes container for restavfall,
samt dunker for mat- og papiravfall. Alle bebodde enheter er med i avfallsordningen og faktureres årlig for renovasjonsordningen. Prisene er for tiden som følger :

Renovasjonsavgift kr 500 pr år

Driftsleder Kevin Pettersen utleverer nøkkel til søppelcontainer. Dersom du ønsker nøkkel, ta kontakt med ham på telefon 908 34020 eller på mail kevin@norteq.no