Renovasjon

Det er etablert organisert avfallstømming i havna. Det finnes container for restavfall,
samt dunker for mat- og papiravfall. Alle bebodde enheter er med i avfallsordningen og faktureres årlig for renovasjonsordningen. Prisene er for tiden som følger :

Renovasjonsavgift fastboende kr 2.000 pr år
Renovasjonsavgift øvrige kr 500 pr år

Driftsleder Terje Nordheim utleverer nøkkel til søppelcontainer. Dersom du ønsker nøkkel, ta kontakt med ham på telefon 979 03143 eller på mail terje@arcticcruise.no.