Parkering

Parkeringsforholdene i havna er nå stort sett bra. 
Imidlertid kan vi i påsken og sommers tid oppleve biler stående i ro over lang tid, noe som da skyldes ferie, for eksempel i båt. 
Slik parkering bør ideelt skje, uten oppfordring, på andre plasser, for eksempel nedenfor bommen. Havna er dimensjonert for å kunne parkere en bil pr medlem, og medlemmer som har flere biler henstilles til å benytte gjesteparkering/området nedenfor bommen. Ingen medlemmer har krav på egen parkeringsplass. 

Med noe smidighet og omtanke fra alle regner vi med at alle finner en parkeringsplass når de oppholder seg i havna.

Styret