Fargevalg maling

Følgende farger skal brukes ved maling av sjøhus, boder og naust i havna.

Fargenr.

Staverngul Sjøhus på landsiden 3252 – Y26R

Bergenrød Sjøhus på Nordmolen, boder og naust 4050 – Y90R

Oksydgrønn Ramme rundt vinduer, dører, hjørnebord og vindskier. 6220 – G60Y

NY GODKJENT FARGE: Ytterdører,vinduer, himling og vindskier. Hvit S0502Y.

* Fargene som er nevnt her er fargenr. på oljedekkbeis